De vereniging

De Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken (ook wel de SEO genoemd) is een vereniging die zich inzet voor de opleiding en begeleiding van scheidsrechters in de regio Enschede en omstreken. De SEO zet zich in voor zowel KNVB-scheidsrechters als voor clubscheidsrechters. Met behulp van de stille periode faciliteert de SEO tevens in het aanstellen van wedstrijden in de regio Enschede en omstreken.

Iedere week komen de actieve leden van de SEO op de dinsdag- en donderdagavond samen om tussen 19:00 uur en 20:00 uur te trainen. Het clubgebouw is geopend op dinsdag en donderdag van 18:45 uur tot en met 23:00 uur.

> Historie

De geschiedenis van de Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken gaat terug tot 23 augustus 1917 toen het toenmalige bestuur van de Twentsche Voetbalbond voor het eerst over een scheidsrechtersvereniging sprak.

Pas op 7 maart 1919 werd die opgericht. Ruim tien jaar later werd de naam Scheidsrechtersvereniging Enschede veranderd in de Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken, in de volksmond de SEO genoemd. De SEO vierde in 2019 het 100-jarige jubileum en is daarmee de oudste scheidsrechtersvereniging van Nederland.

Het toenmalige bestuur zocht in die tijd contact met andere verenigingen in het land en samen met de groepen Deventer en Sneek werd besloten om in Amsterdam meerdere scheidsrechtersverenigingen uit te nodigen. Zo werd de basis gelegd voor de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters, de COVS. In de loop der jaren is de SEO door heel Enschede gevestigd geweest.

Sommige leden wisten door te dringen tot de top, zoals Andries van Leeuwen, Dirk Bongers, Lambert Geerdink, Willem Busschers, Jan Nijhuis, Jan van der Weegen, Wim Kok, Siem Wellinga, Chris Gerritsen, Geert Elzinga en Henk van Ettekoven. Namen uit het meer recentere verleden zijn Jaap Uilenberg, Bas Nijhuis, Patrick Gerritsen, Patrick Langkamp, Stef Veekamp, Fijke Hoogendijk, Marco Ribbink, Joshua Kuipers en Bram Vervoorn.