KNVB-pilot fitheidsmeting bij de SEO

Zoals bij de themabijeenkomsten aangekondigd gaat de KNVB dit seizoen een pilot draaien met betrekking tot een fitheidsmeting.

Om te kijken hoe deze test in de praktijk eraan toegaat, en of de huidige insteek aansluit bij de scheidsrechters is er op dinsdag 21 november een pilot bij de SEO. Mocht je nog deel willen nemen, mail dan je relatienummer naar h.reefman@seoenschede.nl. Let op: zonder inschrijving kun je niet meelopen! Groep 1 start om 19.00 uur, groep 2 om 19.30 uur.

Uitleg fitheidsmeting
Je loopt steeds een stuk van 40 meter, dan heb je 10 seconden rust en loop je weer 40 meter terug. Daarna heb je weer 10 seconden rust en wordt de snelheid met 0,5 km/u verhoogd. We beginnen met 8 km/u. Je kan uitstappen wanneer jouw grens is bereikt maar de maximale duur van de test ligt rond de 20 minuten. Het heeft dus elementen van de FIFA test (interval), interval shuttle run, intermittent fitness test en de YoYo-test.