Uitnodiging Diekman

De afgelopen dagen zijn er in de media verschillende berichten verschenen over de ontwikkelingen op het Diekmanterrein, waarin ook de SEO is benoemd. Om je verder in te lichten rond de huidige ontwikkelingen zouden we je graag aanstaande dinsdagavond (27 september) om 20.30 uitnodigen in ons clubhuis.

Tijdens deze avond zal er door het bestuur en de Diekmancomissie een korte toelichting worden gegeven over wat de impact op de SEO is van deze ontwikkelingen. Ook zal er de gelegenheid zijn vragen te stellen.

Er zal dinsdagavond geen besluit worden genomen over een eventuele nieuwe bestemming voor de SEO. Definitieve besluiten rondom een eventuele nieuwe bestemming voor de SEO zullen worden voorgelegd aan de leden tijden een (buitengewone) algemene ledenvergadering. 

Wij hopen je dinsdagavond te mogen verwelkomen!