SEO Enschede

  1. Nieuw bestuur & ALV met veel onderscheidingen

    Op dinsdag 7 maart vond alweer voor het 98ste jaar op de rij de algemene leden vergadering plaats. Er werd een nieuw bestuur gevormd en er waren een aantal feestelijke onderscheidingen. Zo werd Ruben Reinds verkozen tot SEO-er van het jaar 2016 voor al zijn bewezen diensten. Hierbij moet gedacht worden aan o.a. het organiseren van de feestavond, de voetbaltoernooien en zijn verrichtingen binnen de jubileumcommissie. Chris Tuinbeek en Arno Wip werden beiden uitgeroepen tot leden van verdienste. Gerry Barneveld is sinds gisteren buitengewoon lid door o.a. haar inzet bij de vele activiteiten binnen de SEO. Arno Wip mocht zelfs nog een 2e keer naar voren komen, hij is namelijk alweer 25 jaar lid van onze vereniging eveneens als Jaap Diphoorn. Ton Fiselier kreeg een speld voor zijn lidmaatschap van 40 jaar.

    Tevens werd er gisteren een nieuw bestuur gevormd. Aftredend waren voorzitter Jeroen Haverkate, secretaris Stef Veekamp, Penningmeester Evert-Jan Temmink en 2e penningmeester Marco Ribbink. Teun van der Velden werd verkozen tot algemeen bestuurslid en Arnold Spin tot adviseur. Hans Reefman werd verkozen tot de nieuwe voorzitter.