SEO Enschede

 1. Cursus verenigingsscheidsrechter in Enschede

  Voor het najaar 2017 is een open inschrijving gestart voor de cursus verenigingsscheidsrechter die gehouden zal worden bij de Scheidsrechtersvereniging Enschede & Omstreken. De cursus richt zich op het leiden van wedstrijden van 11 tegen 11. Na deze praktijkgerichte verenigingsopleiding scheidsrechter veldvoetbal kun je met voldoende ‘bagage’ aan de slag bij 11 tegen 11-wedstrijden bij je club.  Alle informatie over deze cursus is te vinden via DEZE link. http://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/opleidingen/verenigingsscheidsrechter

  Het grote voordeel dat deze cursus gehouden zal worden bij de SEO in Enschede is dat er als club geen pakket meer afgenomen hoeft te worden. Het is mogelijk voor leden om zich individueel aan te melden.

  De cursus zal door de KNVB georganiseerd worden waarbij de minimale leeftijd voor deelnemers 14 jaar is. De kosten van de cursus bedragen €79,- per deelnemer voor 4 avondbijeenkomsten inclusief cursusmateriaal. Deze kosten lopen via de KNVB. De SEO stelt enkel haar clubgebouw ter beschikking voor deze cursus.

   

  Inschrijven kan via DEZE link. https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=11592189

 2. Renovatie Hoofdveld PW

  Beste leden,

  Vanaf 14 april 2014 wordt het hoofdveld van PW gerenoveerd en mag er niet op gevoetbald/getraind worden.
  Loop dan a.u.b. ook even om het veld heen zodat het veld niet belast wordt.

  Het bestuur

 3. Controle trainerslicentie tijdens amateurwedstrijden

  In het seizoen 2013-2014 wordt (assistent)scheidsrechters voorafgaande aan de wedstrijd gevraagd, naast de controle van de spelerspassen, ook de trainerslicentiepas van beide trainers te controleren.

  Het al dan niet aanwezig zijn van de trainerslicentiepas dienen (assistent)scheidsrechters te vermelden op het wedstrijdformulier.

  Klik hier om het volledige artikel (met alle informatie) te lezen.

 4. Visuele controle spelerspas

  Clubs en scheidsrechters zijn eerder al geïnformeerd over de visuele controle van de spelerspas. Vanaf 1 september gaat deze visuele controle bij de A-categorie senioren mannen en vrouwen in werking. In samenspraak met de COVS is een procedure voor deze controle opgesteld.

   

  Het is niet meer dan logisch dat iedereen wil weten wie er daadwerkelijk aan het spel deelnemen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid! Met behulp van de spelerspas en de daaraan gekoppelde visuele controle bestaat er een instrument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat.

   

  Vanaf 1 september 2013 wordt hiermee gestart bij de senioren (mannen en vrouwen) in de A-categorie. Het zal in de praktijk voor iedereen even wennen zijn. De visuele controle van de spelerspas is een gezamenlijke taak van beide aanvoerders en de scheidsrechter. De verenigingen zorgen als eerst verantwoordelijke ervoor, dat van elke speler een geldige spelerspas aanwezig is.

   

  In samenspraak met de COVS is de onderstaande procedure opgesteld. Ten opzichte van de onlangs verstuurde brochure tijdstraf en verbeteringen spelerspas is er een wijziging doorgevoerd. Dit betreft de procedure rondom de controle van de spelerspassen van wisselspelers (bulletpoint nummer 8).

  1. De namen van de betrokkenen worden op het wedstrijdformulier ingevuld.
  2. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van beide aanvoerders*) of de gegevens op de spelerspassen overeenkomen met de gegevens op het wedstrijdformulier.
  3. De beide aanvoerders en de scheidsrechter accorderen het ingevulde formulier en bevestigen daarmee de juistheid van de gegevens.
  4. De scheidsrechter ontvangt van de wedstrijdcoördinator uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd een afdruk van het wedstrijdformulier.
  5. De scheidsrechter neemt de spelerspassen mee naar het speelveld voor de visuele controle.
  6. De spelers vormen voor het begin van de wedstrijd op het speelveld gezamenlijk een rij. De aanvoerder van de uitspelende partij gaat als eerste bij de scheidsrechter langs om te laten zien welke speler bij welke spelerspas hoort. Daarna volgt de thuisspelende partij.
  7. Na deze handeling geeft de scheidsrechter de spelerspassen aan de aanvoerder van het betreffende team en kan er getost worden.
  8. Op het moment dat een wisselspeler het veld ter hoogte van de middenlijn betreedt, overhandigt hij de spelerspas aan de scheidsrechter. De scheidsrechter controleert aan de zijlijn de spelerspas en noteert het relatienummer. (De controle wordt in de topklasse uitgevoerd door de vierde official en in de hoofdklasse door de eerste assistent-scheidsrechter)
  9. De spelerspas wordt na controle weer overhandigd aan de leider van de betreffende partij.
  10. Na afloop brengt de leider de spelerspassen naar de ruimte waar het wedstrijdformulier wordt afgerond.
  11. De scheidsrechter rondt het wedstrijdformulier af.
  12. Door ondertekening van het wedstrijdformulier, verklaren de beide aanvoerders en scheidsrechter alle gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de spelerspassen en de visuele controle te hebben uitgevoerd.